Posts Tagged ‘Woodventures’

  • Приключения от дърво

    Приключения от дърво

    28 януари, 16:00, Woodventures, ул. Лерин 58 Или накратко Woodventures – ателиета, в които децата (8+ години) създават свои произведения от дърво. Помага им Петър Митовски – инженер по образование и дърводелец по хоби. Малките проектират, изрязват, изглаждат, сглобяват и оцветяват модели от дърво, учат за видовете дървесина и устойчивото отглеждане...

    към публикацията