Posts Tagged ‘Protect your kid’

  • Protect your kid

    Protect your kid

    Когато си родител, една част от операционната ти система винаги е заета да обработва информация за хлапето – къде е, с кого е, какво прави, в безопасност ли е. Щом се намесят и новите технологии, до които има достъп (таблети, телефони, интернет), мисията „пази детето” става почти невъзможна, оперативната ни памет съвсем се задъхва и ...

    към публикацията