Posts Tagged ‘Уикипедиански фотомаратон’

  • Уикипедиански фотомаратон

    Уикипедиански фотомаратон

    11 март, 10:30-13:30, Национален политехнически музей Наричат се „photo-thons“ и за първи път се случват в България. Става въпрос за фотомаратоните, които целят заснемане на музейни експонати и качването им в Уикипедия с цел илюстриране на статии. Тази събота и ние вадим фотоапаратите, за да допълним свободната онлайн енциклопедия и...

    към публикацията