Posts Tagged ‘Ралица Филипова’

  • Тити рисува букви

    11 апр. • slider, КнигиNo Comments
    Тити рисува букви

    Тити рисува букви е първият проект в България, фокусиран върху съвместната работа на родители и деца с дислексия, в домашни условия и под формата на игра. Основната цел на книгата-игра е да преодолее психическото напрежение и дистрес при създаване на писмен текст и отказа на децата с дислексия да четат и пишат. Помагалото е специално ...

    към публикацията