Posts Tagged ‘Приказки за фагот’

  • Приказки за фагот

    Приказки за фагот

    16 април, 11:00/12:30, зала България С кларинета и обоя са от едно семейство (на дървените духови), обаче този изтърсак е наследник на дулциана и му се носи славата  на „клоун на оркестъра“. Защо – ще разберете тази събота от програмата на Фортисимо Фамилия – Приказки за фагот (за подрастващи хлапета над 4 години). Ще ги...

    към публикацията