Posts Tagged ‘Динoзавърски работи’

  • Динoзавърски работи

    Динoзавърски работи

    15 март, 11:30, 13:30, 15:30, Национален природонаучен музей  Ако хлапето ви е изгледало всички части на Джурасик парк, прочело е всички налични книги за динозаври и в стаята му гъмжи от горепосочените твари, тази седмица задължително посетете Био игрите в Националния природонаучен музей. Най-малкото, за да помогнете на професор Многознайко,...

    към публикацията