Posts Tagged ‘Водни въпроси’

  • Водни въпроси

    Водни въпроси

    28 март, 11:00, Национален политехнически музей (ул. Опълченска 66) Денят на водата отмина, но проблемът си остава. След като миналата седмица в музея Земята и хората децата научиха много за водата и как да помогнат за опазването на водните ресурси на планетата, тази събота в Националния политехнически музей ще могат да преговорят всичко...

    към публикацията